Velkommen til Bondeungdomslaget i Sarpsborg

.

Bondeungdomslaget i Sarpsborg (BUL Sarpsborg) er et lokallag i Noregs Ungdomslag (NU), en kulturorganisasjon på tvers av generasjonene med barn og unge som hovedmålgruppe. BUL Sarpsborg ble stiftet i 1915, og er et medlemslag i Eidsiva fylkeslag. Vi har aktiviteter for barn, ungdom og voksne i et rusfritt miljø. De 100 medlemmene er i alderen 4 til 90 år. Ved torget i Sarpsborg har vi vårt eget hus, Matstova, som vi er veldig stolt av. Der driver vi med de fleste av våre aktiviteter.

Vi er igang igjen: Barn og ungdom torsdager

voksne enkelte onsdager, se under fanen "Leikrarringen"

Årsmøte 2022 blir holdt på Matstova mandag 28. februar

Aktivitetene:

Husflid

Kontakt for husflidsarbeidet er Hildegun Fredriksen, telefon 406 10 472, e-post bulsarp@online.no

Folkedans

Nemndsleder er Tone Eidsvold, telefon 995 31 605, e-post bulsarp@online.no

Dans for barn

Nemndsleder er Tone Eidsvold, telefon 995 31 605, e-post bulsarp@online.no  

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Dans på Borgarsyssel Museum