Å melde seg inn som medlem:

Delta på en eller flere av aktivitetene. Etter at du har vært med 3 ganger, venter vi at du melder deg inn som medlem i laget vårt.

Medlemskontingent: Medlemspengene for 2020 er:

kr. 350 for voksne

kr. 250 for ungdom (14 - 20 år)

kr. 200 for barn (0 - 14 år)

kr. 100 for de som er hovedmedlem i et annet lag i NU

 

Medlemskort fås ved å kontakte Cato Ringsrud, telefon 909 33 848