Kontaktpersoner

 Lagsstyret   
Anne-Mari S. Meier, leder 412 33 360
Sissel Utne, nestleder    415 73 454
Kari Kjølbo, styremedlem 922 28 735
Folkedansnemnd  
Helene S. Auset 472 46 614
Hanne Hammerseth 916 27 997
Tone Eidsvold 995 31 605
Barnenemnd   
Tone Eidsvold, leder 995 31 605
Line A W Johansen 958 13 157 
Eva Melhus Lipovoj 976 42 601
Husflidsnemnd   
Hildegun Fredriksen, kontaktperson 406 10 472
Gerd Pettersen 474 19 513
Thordis Christensen 480 66 956
Forretningsstyret   
Erik Nilsen, leder 464 05 615
Anne-Mari S. Meier 412 33 360
Anne Lise Sørlie 414 44 080
Forretningsrådet  
Tone Eidsvold, leder 995 31 605
Tor Stabbetorp 975 52 652
Thordis Christensen 480 66 956

 

 

 

Vår postadresse er:

BUL Sarpsborg

St. Mariegt. 121

1707 Sarpsborg

Telefon:

Matstova: 6915 2516 (oftest ubetjent)

Vevstua: 6915 2596

E-post:

bulsarp@online.no