Kontaktpersoner

 Lagsstyret   
Tor Arne Stabbetorp - leder 975 52 652
Hanne Hammerseth  916 27 997
Hildegun Fredriksen 406 10 472
Folkedansnemnd  
Helene S. Auset 472 46 614
Hanne Hammerseth 916 27 997
Tone Eidsvold 995 31 605
Barnenemnd   
Tone Eidsvold, leder 995 31 605
Eva Melhus Lipovoj 976 42 601
Husflidsnemnd   
Hildegun Fredriksen, kontaktperson 406 10 472
Gerd Pettersen 474 19 513
Thordis Christensen 480 66 956
Forretningsstyret   
Erik Nilsen, leder 464 05 615
Anne-Mari S. Meier 412 33 360
Anne Lise Sørlie 414 44 080
Forretningsrådet  
Hans Stabbetorp 400 69 484
Thordis Christensen 480 66 956
Cato Ringsrud 909 33 848

 

 

 

Vår postadresse er:

BUL Sarpsborg

St. Mariegt. 121

1707 Sarpsborg

Telefon:

Matstova: 6915 2516 (oftest ubetjent)

E-post:

bulsarp@online.no