Kontaktpersoner

 Lagsstyret   
Hans Stabbetorp, leder 400 69 484
Sissel Utne, nestleder    415 73 454
Kari Kjølbo, styremedlem 922 28 735
Organisasjonssekretær
Ole Jørgensen 986 76 139
Folkedansnemnd  
Helene S. Auset 472 46 614
Tone Eidsvold 995 31 605
Barnenemnd   
Camilla Berg, leder 941 88 768
Line A W Johansen 958 13 157 
Husflidsnemnd   
Hildegun Fredriksen, kontaktperson 406 10 472
Forretningsstyret   
Erik Nilsen, leder 464 05 615
Anne-Mari S. Meier 412 33 360
Anne Lise Sørlie 414 44 080
Forretningsrådet  
Tone Eidsvold, leder 995 31 605
Tor Stabbetorp
Kari Kjølbo 922 28 735

 

 

 

Vår postadresse er:

BUL Sarpsborg

St. Mariegt. 121

1707 Sarpsborg

Telefon:

Matstova: 6915 2516 (oftest ubetjent)

Vevstua: 6915 2596

E-post:

bulsarp@online.no