Kontaktpersoner

 

Lagsstyret   
Hans Stabbetorp, leder 400 69 484
Sissel Utne, nestleder    415 73 454
Inger Hagerup Ravneng 975 83 379 
Lene Halvorsen-Myhre 982 87 212
Organisasjonssekretær
Ole Jørgensen 986 76 139
Folkedansnemnd  
Helene S. Auset 472 46 614
Tone Eidsvold 995 31 605
Barnenemnd   
Camilla Berg, leder 941 88 768
Line A W Johansen 958 13 157 
Helene S. Auset 472 46 614
Husflidsnemnd   

Liselotte B. Johansen
Ingunn E Holme, delt lederverv

913 67 889
995 88 820

Gerd Pettersen 474 19 513
Thordis Christensen 6933 3115
   
Forretningsstyret   
Erik Nilsen, leder 464 05 615
Anne-Mari S. Meier 412 33 360
Anne Lise Sørlie 414 44 080
Forretningsrådet  
Tone Eidsvold, leder 995 31 605
Tor Stabbetorp
 Kari Kjølbo 922 28 735

 

 

 

 

Vår postadresse er:

BUL Sarpsborg

St. Mariegt. 121

1707 Sarpsborg

 

Telefon:

Matstova: 6915 2516 (oftest ubetjent)

Vevstua: 6915 2596

 

E-post:

bulsarp@online.no