Kontaktpersoner

 

Lagsstyret   
Sissel Utne, nestleder    415 73 454
Inger Hagerup Ravneng 975 83 379 
Lene Halvorsen-Myhre 982 87 212
Elisabet Opsahl 412 25 471
Organisasjonssekretær
Ole Jørgensen 986 76 139
Folkedans  
Helene S. Auset 472 46 614
Tone Eidsvold 995 31 605
Barnenemnd   
Lene Halvorsen-Myhre, leder 982 87 212
Hans Hovland Løvlien 407 61 318
Ingrid Engh Johansen 911 30 392
Line A W Johansen 958 13 157 
Husflidsnemnd   

Liselotte B. Johansen
Ingunn E Holme, delt lederverv

913 67 889
995 88 820

Gerd Pettersen 474 19 513
Thordis Christensen 6933 3115
   
Forretningsstyret   
Erik Nilsen, leder 464 05 615
Anne-Mari S. Meier 412 33 360
Anne Lise Sørlie 414 44 080
Forretningsrådet  
Tor Stabbetorp 975 52 652
Tone Eidsvold 995 31 605
Hans Stabbetorp, leder 400 69 484
   

 

 

 

 

Vår postadresse er:

BUL Sarpsborg

St. Mariegt. 121

1707 Sarpsborg

 

Telefon:

Matstova: 6915 2516 (oftest ubetjent)

Vevstua: 6915 2596

 

E-post:

bulsarp@online.no